HIMPUNAN HUJAU MENUJU PUTRA PERINGKAT NEGERI MELAKA

MUTIARA KATA

KEMULIAAN SEORANG MUKMIN IALAH APABILA DIA TIDAK BERGANTUNG KEPADA MANUSIA.

KEMENANGAN KEADILAN KEATAS KEZALIMAN LEBIH BESAR MAKNANYA DARIPADA KEMENANGAN KEJAHATAN KE ATAS ORANG YANG ZALIM

HIMPNAN HIJAU

HIMPNAN HIJAU
HIMPUNAN HIJAU MENUJU PUTRAJAYA PERINGKAT NEGERI MELAKA 24 JUN 2012

BOYCOTT ISRAEL!!! 5S....SEX,SONG,SCREEN,SMOKES ,SPORT....KLIK DI GAMBAR UNTUK 'PALESTIN KINI'

BOYCOTT ISRAEL!!! 5S....SEX,SONG,SCREEN,SMOKES ,SPORT....KLIK DI GAMBAR UNTUK 'PALESTIN KINI'
AKU BERTEKAD UNTUK MAJU KE HADAPAN WALAU MAUT MENGHALANG DI JALANAN .MATI BUKANLAH NODA YANG MENCERNAKAN BAGI SEORANG BERDARAH PAHLAWAN . BILA DI SERTAI NIAT IKHAS BERKORBAN.UNTUK BERJUANG MEMBELA KEBENARAN. KU SERAHKAN SEGENAP JIWA DAN RAGA. DALAM PERANG SUCI MEMBELA AGAMA. LEBIH BAIK MATI DARIPADA HIDUP HINA. JIKA MASIH HIDUP AKU TIDAK KECEWA. DAN JIKA MATI AKAU TIDAK AKAN TERCELA. ALANGKAH HINANYA HIDUP DI BAWAH iKAKI DERHAKA. ( Saidna Husain)

Sunday, April 4, 2010

MENGAPA WANITA HARUS MERASA TIDAK LEBIH MULIA


Dakwah itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki saja malah wanita juga tidak kurang yang patut dijadikan contoh yang menarik dalam berdakwah sejak dari zaman nabi lagi.

"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada ALLAH dan mengerjakan kebajikan dan berkata 'sungguh aku termasuk Muslim yang menyerah diri"(Fushshilat(41): 33

Anas r.a berkata,

"Suatu hari, Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. ummu Sulaim berkata, , Demi ALLAH, tidak ada laki-laki yang datang sepertimu wahai Abu Thalhah, tetapi engkau adalah laki-laki kafir , sedangkan aku adalah wanita muslimah , dan tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Apabila engkau masuk Islam , dan itu adalah maharku dan aku tidak meminta yang lain darinya.. lalu Abu Thalhah pun masuk Islam dan Islamnya menjadi mahar.

Tsabit berkata ' aku tidak pernah mendengar tentang seorang wanita mana pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim.. iaitu ISLAM. Lalu Abu Thalhah hidup bersamanya dan di kurniakan seorang anak.
.......

Ketika Rasulullah keluar untuk perang Khandak, beliau menempatkan para wanita di benteng Atham. Mereka di pimpin oleh Hassan ibnu Tsabit. Saat itu, datanglah seorang yahudi ke atas benteng, hingga dapat menguasai para wanita tadi.

Lalu Shafiyah r.a berkata kepada Hassan " bangkit dan bunuhlah ia"
Hassan berkata, "jika aku bisa dan pada saat itu adalah seorang lelaki yang berumur."

Shafiyah pun berdiri lalu memukul Yahudi tadi dengan pedangnya hingga kepalanya terpotong. Lalu Shafiyah berkata kepada Hassan," bangun dan perhatikankalah potongan kepala ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di bawah benteng sana.

Hassan r.a berkata, 'apakah itu?'

Shafiyah bangun dan mengambil kepala yahudi tadi lalu melemparkannya kepada orang-oramg yahudi.

Orang-orang yahudi ada yang berkata, "Sungguh kami telah tahu bahawa ia tidak akan meninggalkan keluarganya sendirian tanpa orang yang menemaninya,"

Lalu mereka kalang kelibut dan bercerai berai"


No comments: