HIMPUNAN HUJAU MENUJU PUTRA PERINGKAT NEGERI MELAKA

MUTIARA KATA

KEMULIAAN SEORANG MUKMIN IALAH APABILA DIA TIDAK BERGANTUNG KEPADA MANUSIA.

KEMENANGAN KEADILAN KEATAS KEZALIMAN LEBIH BESAR MAKNANYA DARIPADA KEMENANGAN KEJAHATAN KE ATAS ORANG YANG ZALIM


HIMPNAN HIJAU

HIMPNAN HIJAU
HIMPUNAN HIJAU MENUJU PUTRAJAYA PERINGKAT NEGERI MELAKA 24 JUN 2012

BOYCOTT ISRAEL!!! 5S....SEX,SONG,SCREEN,SMOKES ,SPORT....KLIK DI GAMBAR UNTUK 'PALESTIN KINI'

BOYCOTT ISRAEL!!! 5S....SEX,SONG,SCREEN,SMOKES ,SPORT....KLIK DI GAMBAR UNTUK 'PALESTIN KINI'
AKU BERTEKAD UNTUK MAJU KE HADAPAN WALAU MAUT MENGHALANG DI JALANAN .MATI BUKANLAH NODA YANG MENCERNAKAN BAGI SEORANG BERDARAH PAHLAWAN . BILA DI SERTAI NIAT IKHAS BERKORBAN.UNTUK BERJUANG MEMBELA KEBENARAN. KU SERAHKAN SEGENAP JIWA DAN RAGA. DALAM PERANG SUCI MEMBELA AGAMA. LEBIH BAIK MATI DARIPADA HIDUP HINA. JIKA MASIH HIDUP AKU TIDAK KECEWA. DAN JIKA MATI AKAU TIDAK AKAN TERCELA. ALANGKAH HINANYA HIDUP DI BAWAH iKAKI DERHAKA. ( Saidna Husain)

Tuesday, July 3, 2007

ABDUL RAHMAN BIN AUF


Abdul Rahman bin Auf termasuk kelompok ke lapan yang mula-mula masuk Islam. Beliau juga termasuk kelompok kesepuluh yang diberi kabar gembira oleh Rasululullah masuk Syurga. Termasuk juga dalam pemilihan Khalifah sesudah " Umar bin Khathab Al Faruq". juga merupakan seorang mufti yang dipercayai Rasululullah, berfatwa di Madinah selagi beliau masih hidup ditengah-tengah masyarakat kaum muslimin.
Nama pada masa jahiliyah ialah ABD AMR. Beliau memeluk Islam dua hari sesudah Abu Bakar Shiddiq masuk Islam.
Beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang sabar dalam menempuh segala penyiksaan serta tekanan dari kaum kafir Quraish. Beliau tetap bersabar dalam membenarkan segala risalah yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Dalam penghijrahan ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibni Rabi' Al Anshary r.a.
Abd Rahman bin Auf , hanya meminta menunjukkan dimana pasar untuk beliau memulakan perniagaan walaupun beliau telah ditawarkan oleh Sa'ad sebidang kebun serta salah seorang pembantunya.Disitulah mulanya beliau mula berniaga dan akhirnya mendapat keuntungan yang lumayan.
Beliau turut dalam perang Badar serta perang Uhud.
Namun pengorbanan beliau dimedan tempur jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanannya dengan harta benda.
Dalam perang Tabuk , Rasullullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda mereka untuk jihad Fisabilillah dan Abd Rahman telah mengambil kesempatan ini dengan menyerahkan 200 Uqiyah emas sehinggakan Saidina Omar berbisik kepada Rasulullah " Agaknya Abd Rahman berdosa, tidak meninggakan wang belanja sedikit juga untuk isterinya...."
lalu Rasulullah bertanya kepada Abd Rahman " Adakah engkau tinggalkan wang belanja untuk isteri mu?' Jawab Abd Rahman, "Ada....! mereka saya tinggakan lebih banyak dan lebih baik daripada saya sumbangkan "
Lalu Rasulullah bertanya " Berapa?" Jawab Abd Rahman , sebanyak rezeki, kebaikan dan upah yang dijanjikan ALLAH.
Rasulullah pernah solat berimamkan Abd Rahman ketika dalam perjalanan keperang Tabuk apabila Rasulullah terlewat hadir.
Abd Rahman juga bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'min ( para isteri Rasulullah) setelah Rasulullah wafat.Beliau bertanggungjawab memenuhi segala keperluan serta menjaga keselamatn isteri-isteri nabi apabila bermusafir.Apabila isteri-isteri nabi pergi menunaikan Haji , Abd Rahman juga turut bersama mereka.Beliau berbangga dan bahagia dengan tugas yang dilimpahkan para ibu orang mu'min kapadanya.
Beliau juga membeli sebidang tanah berharga 4 ribu dinar lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin Bani zuhrah dan para Ibu-Ibu orang mu'min, isteri Rasululullah .
Abd Rahman menjadi orang terkaya diantara para sahabat. Perniagaan nya selalu meningkat dan berkembang. Kafilah dagangnya terus menerus hilir mudik dari dan ke Madinah mengangkat gandum, tepung, minyak, pakaian, barang-barang pecah belah , wangi-wangian dan segaal keperluan penduduk.
Pada hari beliau membawa masuk keMadinah 700 ratus ekor unta yang dengan muatan barang dagangan, seolah-olah bergegar bumi sehinggakan Saiditina Aisyah berkata " semoga Allah melimpahkan berkatNya Bagi Abd Rahman dengan baktinya didunia serta pahala yang besar diakhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda: " Abd Rahman bin Auf masuk syurga dengan merangkak(kerana syurga sudah dekat sekali padanya).
Sejak berita yang mengembirakan itu, beliau menafkahkan hartanya secara sembunyi atau terang-terangan, sehingga mencapai 40,000 dirham perak, 40,000 dinar emas, bersedekah lagi dengan 200 Uqiyah emas. diserahkan juga 500 ekor kuda kepada para pejuang,kemudian disedekahkan lagi 1500 ekor kuda untuk pejuang yang lain. Ketika hampir wafat, dimerdekakan sejumlah besar budak-budak yng dimilikkinya.Mewasiatkan supaya memberikan 400 dinar emas kepada bekas pejuang perang Badar, dan memberikan hartanya untuk para Ibu-Ibu orang Mu'min.
Beliau juga meninggalkan warisan untuk warisnya sebanyak 1000 ekor unta , 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing .Dia mempunyai 4 orang isteri.Juga meninggalkan emas dan perak .
Walaupun kaya raya , namun harta kekayaan itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwa nya yang penuh iman dan takwa. Apabila beliau berada ditengah-tengah budak-budaknya, orang tidak dapat membezakan diantara mereka mana yang majikan dan mana budak.
Berbahagialah Abd Rahman bin Auf dengan jutaan kurniaan serta kebahagiaan yang diberikan ALLAH kepadanya .
Ketika wafat , sahabat yang turut menghantar jenazahnya adalah Sa,ad bin Abu Waqash serta Dzun Nurain ' Ustman bin 'Affan.
Amirul Mu'minin 'Ali Bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah berkata:
" Anda telah mendapatkan kasih sayang Allah dan anda berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semuga ALLAH sentiasa merahmati anda. Amin!!!

Ummu Muadz

No comments: